De Vrolijke Verkleedkist

Algemene voorwaarden


Zodra u ons contracteert, schriftelijk of mondeling, worden de algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 1 Reserveren.
Na schriftelijke of mondelinge reserveren van de verkleedkist ontvangt de huurder een bevestiging van De Vrolijke Verkleedkist. Reserveringen kunnen twee weken voor de datum van de reservering van te voren kosteloos geannuleerd worden. Indien later wordt geannuleerd bent u de helft van de huurkosten verschuldigd.

Artikel 2 Retourneren.
De themakist met materialen die erbij horen dienen op de dag na het feestje op het afgesproken tijdstip te worden terug gebracht. Indien de kist later wordt terug gebracht wordt er 35 euro van de borg afgehaald. Elke volgende dag komt er 10.00 euro bij, tenzij vooraf anders is overeen gekomen. Bij het helemaal niet terug brengen van de verkleedkist, worden alle kosten die nodig zijn ter vervanging van de kist op u verhaald.

Artikel 3 Borgsom en ophalen v/d themakist en/of workshop kist.
Opletten! Bij het ophalen van de themakist dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen. Biljetten van 100.00 euro worden niet geaccepteerd. De themakisten bedragen 42,50 euro per themakist en de workshop kisten bedragen 52,50 euro per kist. De borgsom binnen Almere is 55.00 euro per themakist, buiten Almere is dit 70,00 euro per themakist. De themakist wordt meegegeven nadat het doornemen van de checklist nagelopen is, de inhoud compleet en kwalitatief akkoord bevonden is. Eventuele zaken die niet akkoord waren zijn opgelost en/of er is een aantekening van gemaakt. Na ondertekening, door beide partijen, van de overeenkomst en na betaling van de huurprijs en borgsom. U krijgt een bewijs van betaling van de borgsom, en een kopie van de getekende overeenkomst. De borg zal na het doornemen van de themakist bij tijdige terugkomst worden teruggegeven, mits er geen schade of vermissing is. Eventuele schade en/of vermissing zal volgens de kostenprijs van de bijgevoegde feestmap worden berekend en vergoed. Is de borg niet toereikend dan zal de huurder het verschil vergoeden. Eventuele schade/vermissing zelf vervangen door nieuwe te kopen is niet toegestaan.

Artikel 4 Feestmap.
De feestmap kunt u een week van te voren op halen, zodat u het feest op uw gemak kunt voorbereiden. De kosten hiervoor bedraagt 10,00 euro. (Deze kosten worden verrekend wanneer u de kist komt ophalen). Het boek kan in overleg naar u toegezonden worden. De verzendkosten en verpakkingskosten zijn dan voor uw rekening. Dit bedrag van 11.90 euro kunt u overmaken op de ING bank, rekeningnummer: 68 35 31 301 t.n.v A.M Theebe-IJsselstijn te Almere. O.v.v. uw naam, datum en gekozen themakist. Nadat het bedrag is overgemaakt ontvangt u het draaiboek een week van te voren.

Artikel 5 Betalen.
Pinnen is niet mogelijk, wel kunt u van te voren betalen via de ING bank. Rek.nr: 68 35 31 301 t.n.v A.M Theebe-IJsselstijn te Almere. Het totaalbedrag dient minimaal 1 week voor de huurdatum op de rekening te zijn bijgeschreven of dient contant betaalt te worden bij het afhalen van de themakist.

Artikel 6 Aansprakelijkheid.
De Vrolijke Verkleedkist erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, veroorzaakt door het gebruik van door ons geleverde producten, ideen en materialen. De Vrolijke Verkleedkist brengt u hierbij op de hoogte dat de kleding en materialen uit de themakist van brandgevaarlijk materialen gemaakt kunnen zijn. U dient hier rekening mee te houden. Sommige materialen of recepten bij kinderen allergische reactie`s kunnen veroorzaken. Stel u goed op de hoogte van eventueel allergien van diegene die de themakist gaan gebruiken. De Vrolijke Verkleedkist is niet verantwoordelijk voor schade en letsel die op enigerwijze voortvloeit van de eventuele brandgevaarlijke kleding en materialen en/of allergische reactie`s op meegeleverde producten en materialen. Voor alle materialen in de themakist geldt, dat ze alleen onder toezicht van volwassenen mogen worden gebruikt. Er dient bij ieder spel of bij gebruik van de spullen uit de themakist een volwassene aanwezig te zijn die bepaalt of de artikelen uit de themakist wel of niet geschikt zijn voor de kleine genodigden. Er zitten materialen in die schadelijk kunnen zijn voor kinderen jonger dan 5 jaar.

Artikel 7 Huur overeenkomst.
De huurprijs en de periode hebben betrekking op eenmalig gebruik van de kist en materialen. De huurder mag het verhuurde niet aan derde uitlenen, verhuren of verkopen. De inhoud van het feestboek mag niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 8 Eigen verantwoordelijkheid.
U bent zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest.

Artikel 9 Reinigen.
Alle geleverde kleding wordt door de Vrolijke Verkleedkist gereinigd. De kleding moet dus ongewassen aan ons terug gegeven worden. Normale vervuiling en vlekken worden uiteraard niet in mindering gebracht op de borgsom.

Artikel 10 Conditie van de kist.
De themakist is met grote zorg samengesteld. Er wordt vanuit gegaan dat u probeert de kist in dezelfde staat weer terug te bezorgen.

Artikel 11. Eigendom.
De themakist inclusief inhoud, eventuele materialen en kleding wat buiten de themakist geleverd wordt en de feestmap blijven ten alle tijden eigendom van De Vrolijke Verkleedkist.
Menu

Gemaakt door: Jeanine Theebe